Опорный пункт «Сары-Булак»

Бул  чөлкөм илимий тажрыйба жүргүзүү максатында илимий кызматкерлер
үчүн түзүлгөн. Деңиз деңгелинен 1120 метр бийиктикте жайгашкан аянты 10 га
Административтик корпус
Илимий кызматкер иш жүзүндө
Чарба башчы иш учурунда
Жумушчулардын иш учурунда
Урук чогултуу маалы
Кызматкерлердин илимий иштери
Тажрыйба ишин жүргүзүү үчүн кызматкерлерге жатакана уюштурулган